NC-530 系列综合保护装置

          NC-530 系列微机保护测控装置主要针对高端应用设计,适用于 66kV 及以下电压等级线路。尤其适用于大型工业配电系统,装置集保护、测量、谐波分析、PLC 逻辑编程、监视、控制等多功能于一体,并具有双网通信、大屏幕液晶显示。

        ◆ 支持最多 16 路开入量输入,6 路继电器输出,1 路以太网口,1 路RS485 通讯、B 码对时(选配)。支持 IEC61850、103 规约。

       

                                                                                                                                                NC-530                                            NC-530D