NC-500W 系列稳定控制装置

              NC-500WVF 频率电压紧急控制装置:同时测量两段母线电压,8 轮减载,可切除 24 回路负荷。

             NC-500WSJ 失步解列装置:同时测量两回线路,系统发生失步振荡时,将电网解列运行。

图片5.png

             NC-500WJ 频率电压解列装置:应用于光伏、风电、储能及小型水电、火电等并网点。

             NC-500WG 防孤岛保护装置:应用于光伏、风电、储能及其他微网系统。


图片6.png